University of Nairobi to lay out Tharaka Nithi County Development Plan